Toplanti Salonu

Otelimizde iki adet toplantı salonu bulunmaktadır. 25m2 - 20 kişlik kapasitede  ve   85m2 - 80 kişi kapasitedeki  iki salon, ara kapı açılmak suretiyle sinema düzeninde 100 kişi kapasiteli hale dönüşebilmektedir. Toplantı salonlarımızda belli başlı tüm teknik ekipman ( Kablosuz İnternet erişimi, Projektör cihazı ve perde, kürsü ve mikrofon, beyaz tahta ve renkli fosforlu kalemleri, pc, fax, yazıcı ve fotokopi, içrisinde A4 kağıtları ve Kalem yer alan otel dosyaları ) bulunmakta olup, her tür sekreterya hizmeti verilebilmektedir.